117 malafide uitzendbureaus aangepakt

In 3,5 jaar tijd zijn 117 uitzendbureaus door de mand gevallen na een melding bij het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus.

Bij de organisatie kwamen ruim tweeduizend meldingen binnen. Dat blijkt uit cijfers die het meldpunt vrijdag heeft bekendgemaakt.

Bij 89 bedrijven werd een overtreding geconstateerd, zoals overtredingen op de vreemdelingenwet, wet minimumloon en de arbeidsomstandigenhedenwet. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan in zulke gevallen boetes opleggen en het uitzendbureau voor maximaal drie maanden sluiten.

Bij 28 uitzendbureaus werden ernstige overtredingen geconstateerd, waarna de zaak werd overgedragen aan de directie Opsporing van de inspectie SZW. In dat geval wordt een strafrechterlijk onderzoek gestart. Het gaat dan bijvoorbeeld om arbeidsuitbuiting.

Gemeenten

De meeste malafide uitzendbureaus werden in Den Haag aangetroffen. Van de 12 uitzendbureaus werden 4 aan de opsporing overgedragen. Rotterdam en Amsterdam volgen met respectievelijk 11 en 10 uitzendbureaus.

Bron: 117 malafide uitzendbureaus aangepakt | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Datum: 23 oktober 2015

Archief