Wijzigingen CAO voor Uitzendkrachten
Sinds 3 januari 2022 is er een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. In vergelijking met de huidige CAO zijn er een aantal wijzigingen die ten doel hebben de positie van de uitzendkracht te verbeteren. Dit zijn de wijzigingen:

Fase A wordt verkort van 78 naar 52 gewerkte weken
Normaal gesproken begint een uitzendkracht te werken in Fase A, de meest flexibele fase. Op dit moment duur deze fase 78 (gewerkte) weken. In de nieuwe CAO wordt deze fase verkort naar 52 gewerkte weken. Dat betekent dat een uitzendkracht eerder in fase B terecht komt.

De nieuwe termijn van 52 gewerkte weken geldt voor uitzendkrachten die op of na 3 januari 2022 starten. Voor uitzendkrachten die nu in Fase A werken, verandert er op dit moment nog niets. Pas op 2 januari 2023 geldt de termijn van 52 gewerkte weken voor alle uitzendkrachten. De uitzendkrachten die op 2 januari 2023 52 weken of meer hebben gewerkt in Fase A, stromen op die datum in, in Fase B.

Fase B gaat terug van 4 naar 3 jaar
Na Fase A komt een uitzendkracht in Fase B. In Fase B mogen er 6 detacheringscontracten voor bepaalde tijd worden afgesloten in een periode van 4 jaar. Deze periode wordt verkort naar 6 contracten in 3 jaar.

De verkorte periode geldt voor uitzendkrachten die op of na 3 januari 2022 starten in Fase B. Voor uitzendkrachten die in Fase B werken, verandert er op dit moment niets. Pas op 2 januari 2023 geldt de periode van 3 jaar voor alle uitzendkrachten.

De inlenersbeloning wordt uitgebreid met meerdere elementen
Met ingang van 2022 wordt de inlenersbeloning uitgebreid met eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoedingen. Daarnaast krijgen uitzendkrachten recht op loon met terugwerkende kracht als eigen medewerkers daar recht op hebben.

Een betere pensioenregeling met een kortere wachttijd
Uitzendkrachten hebben met ingang van 1 januari 2022 een kortere wachttijd. In plaats van na 26 gewerkte weken bouwt een uitzendkracht in het vervolg na 8 gewerkte weken pensioen op via STIPP Pensioenfonds. Daarnaast komt er een bredere pensioengrondslag.

Archief