Onbenut arbeidspotentieel van 1 miljoen mensen
In het tweede kwartaal van 2021 behoorden 1,0 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar tot het onbenut arbeidspotentieel. Deze groep bestaat uit werklozen, semi-werklozen en deeltijders die meer uren willen werken. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van het EBB.

Het aantal personen dat behoort tot het onbenut arbeidspotentieel is de afgelopen jaren flink gedaald. Vanaf 2014 slonk het onbenut arbeidspotentieel, ondanks een tijdelijke stijging tijdens de coronacrisis in 2020, van 1,8 miljoen naar 1,0 miljoen in tweede kwartaal van 2021. Een derde van het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit jongeren (15 tot 25 jaar).

Onder semi-werklozen vallen personen die geen betaald werk hebben en óf niet recent hebben gezocht naar werk óf niet direct beschikbaar zijn. Het volgen van onderwijs is voor semi-werklozen de meest genoemde reden om niet beschikbaar te zijn voor werk. Het gaat dan bijvoorbeeld om scholieren en studenten die op zoek zijn naar een bijbaan of naar een baan na het afstuderen, maar niet op korte termijn kunnen starten.

Archief