Werkloosheid verder gezakt naar 3,1%
Volgens de cijfers van het CBS is de werkloosheid in september verder gedaald. In september was 3,1% van de beroepsbevolking werkloos, wat neerkomt op 292.000 mensen. Dat is hetzelfde percentage als in juli.

Door de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. Ook zijn er de in de zomermaanden diverse branches opengegaan die vanwege de coronamaatregelen een tijdlang gesloten waren. Daardoor konden daar weer meer mensen aan de slag. Waarschijnlijk hebben met name jongeren hiervan geprofiteerd.

Uitkeringsinstantie UWV betaalde eind vorige maand 207.900 werkloosheidsuitkeringen uit. Dat waren er 4700 minder dan in augustus.

Archief