De Inspectie SZW heeft vorig jaar voor 1,3 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan uitzendbureaus.

De meeste bekeuringen werden gegeven wegens onderbetaling van uitzendkrachten. Er werden vijfhonderd uitzendbureaus gecontroleerd. Van de 204 uitzendkrachten die werden onderbetaald was ruim de helft (59 procent) van Poolse komaf. De misstanden vinden vooral plaats in de land- en tuinbouw, metaal en industrie, horeca, detailhandel, bouw en schoonmaak, meldt de Inspectie woensdag. “Bedrijven die arbeidskrachten bij malafide uitzenders inhuren, kunnen zo op oneerlijke wijze goedkoper produceren en concurreren”, zegt de inspectie. Het merendeel van de ruim achthonderd klachten over uitzendbureaus kwam vorig jaar van Poolse werknemers. Het ging volgens de Inspectie – voorheen Arbeidsinspectie – vooral om meldingen over arbeidstijden, loon en inhoudingen.

Kwetsbaar

Onderzoeksstichting SOMO en stichting FairWork meldden een jaar gelden dat Poolse werknemers door hun afhankelijkheid van uitzendbureaus ”extreem kwetsbaar” zijn voor uitbuiting. Zij stelden dat de zelfregulering van de uitzendsector niet werkt. In 2015 werkten 156.000 Polen in ons land. Zij vormen verreweg de grootste groep werknemers uit EU-lidstaten in ons land, aldus een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in februari dit jaar. Volgens de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) draagt de branche wel degelijk bij aan de aanpak van het probleem. ”Meldingen zijn vaak afkomstig van onze eigen instanties, vorig jaar waren dat er vier- tot vijfhonderd”, vertelt directeur Jurriën Koops. Hij noemt het goed nieuws dat de inspectie steeds beter in staat is om op basis van risicoanalyses ”de foute bedrijven” te vinden. ”Wij helpen daarmee. Ik wil het succes niet claimen, maar wel aangeven dat de samenwerking tussen publiek en privaat zijn vruchten begint af te werpen.”

Identiteitsbewijs

De inspectie constateerde naast onderbetaling ook overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen. Zeven personen werkten bovendien met een identiteitsbewijs van iemand anders. Bedrijven die uitzendkrachten inhuren, zijn medeverantwoordelijk voor het feit dat zij werken met een bureau dat zich aan de regels houdt. In sommige gevallen kunnen de inhurende bedrijven ook aansprakelijk worden gesteld bij problemen. De Inspectie SZW ontwikkelde samen met de Belastingdienst een checklist voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. Jaarlijks werken ongeveer 770.000 uitzendkrachten in Nederland. Bij de KvK zijn zo’n twaalfduizend uitzendbureaus ingeschreven. Ook zijn er nog veel andere bedrijven die arbeidskrachten aanbieden.